Články

Horoskop od 1. do 7. srpna 2016

0

Šéfredaktorka Elly


Hned na začátku týdne proběhne novoluní ve Lvu a protože ještě ke všemu :) máme vládu znamení Lva, bude to vše zesíleno a zdvojnásobeno. Máme šanci začít nové věci, nové projekty.

A protože je Lev hlavně na úspěch a pracovitost, tvořivost a plodnost, lásku a partnerské vztahy a vlastní ego, rozhodla jsem se každému znamení vytáhnout karty na tyto jednotlivé oblasti. Karta ukáže, co ano a někdy co ne. Všem ale kladu na srdce: NEPROPAĎNĚTE V TĚCHTO DNECH ZAHLEDĚNOSTI DO SEBE, SOBECTVÍ, EGOCENTRISMU, NADŘAZENOSTI, UZNÁVÁNÍ JEN VLASTNÍCH NÁZORŮ, NEKOMPROMISNOSTI.

A jedem na to. Berte to prosím jako rady, návody, nebo nápady, ne jako dogma :). Někde odpovědi působí vtipně až komicky, ale uvidíte, až přijde ona správná situace, pochopíte....V čem máte šanci uspět, na čem pracovat: soud, pojišťovny, banky, úřední a soudní jednání, škola, ordinace, jednání, vyřizování, poradit se, spravedlnost, přísnost, vrátit věci do pořádku, kde jste udělali binec, tam uklidit, vyjednat spravedlivé rozhodnutí, dozvědět se o zvratu v procesu.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: zásnuby, city, veselé události v rodině, přátelství, podporovat zrání vztahu, ten správný partner, přítel, kamarád, romantika, věrnost, vše, co máte rádi, co vás učiní šťastnými, citovost, příchylnost, pozitivní posun.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: dařit se bude zkušeným ženám nebo vedle nich, můžete z nich čerpat inspiraci, na lásku vlídností, teplem rodinného krbu, jídlem, radostí, úsměvem, bylinkami, moudrostí, podporou, také je tu ezoterika, umění dát lásku zděděné po předcích, dobré rady a měkkost. Také je to karta milenky, příbuzné, manželky....asi karta dává najevo, že jak na lásku se dozvíte u starších žen, něco vám předají. Zkuste něco ve stylu 30. nebo i 50. let:)

A co říká karta o vašem egu: ano vnitřnímu i vnějšímu omlazení, naivitě a jisté dětské radosti, zahálce, odpočinku, umíte toto vše využít pro obohacení duše. Vaše ego je ego mladého člověka, který má dobré postavení ve společnosti, jste bohatí uvnitř a můžete být i navenek:). Pozor na povrchnost a lehkovážnost - ne vždy se vyplatí. Karta dobré milenky a mladého dobrého milence.

V čem máte šanci uspět, na čem pracovat: pracujte na trpělivosti, protože vy uspějete ve dlouhodobých cílech, vše je na dlouho, daleko, je tu stálost, neměnnost, loajalita, zkouška odolnosti. Pozor na nudu a rutinu, takže to s tou stálostí nepřehánějte a občas vybočte z řady. Lépe se vám pak zase bude čekat. Cizina.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: dárky, dary, oslavy, překvapení, optimistické návrhy, návštěva, těhotenství, dokonce vícečetné, veselí, vtipy, vše, co jde lehce a tak nějak bez velké námahy, organizování narozenin.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: uznat a posílit vlastní tělo, zabezpečit domov, ukázat stabilitu, věrnost, pevnost a sílu, ochránit rodinný život a soukromí, mít stabilní povolání, rozšiřovat majetek a ukázat, že myslíte na zajištění rodiny a stojíte pevně nohama na zemi. Kupovat pole, domy, byty....

A co říká karta o vašem egu: daří se mu dobře, když je kolem plno lásky, když jste přesvědčeni o pevném přátelství a o nekonečnosti citů vašich bližních. Vaše ego je egem šťastného spojení, dobrých konců, kdy se vždy v nejhorších chvílích ukáže někdo z přátel či rodiny a přesvědčí vás o tom, že věc má pozitivní vývoj. Žijete pro šťastné chvíle rodiny i pro své koníčky.

V čem máte šanci uspět, na čem pracovat: byt, domov, obývací pokoj, soukromí, vše osobní a soukromé, duše, uzavřenost, domácí záležitosti, taky se starat sami o sebe.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: svatba, manželství, obchodní spojení, hluboká a pevná láska, závazky, vztahy, smlouvy, spojení, vazby k tomu, co máte rádi.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: ukažte, že vše myslíte dlouhodobě, navždy, dělejte spolu s partnerem dlouhodobé plány, lásku posílíte stálostí, odolností, trpělivostí: Někde jde o to překonat časovou i prostorovou vzdálenost, nudu, rutinu, osamělost.

A co říká karta o vašem egu: to samé jako v bodě tvoření, takže vaše ego nyní tvoří pevné vazby, posiluje ho vědomí hlubokých a stálých vazeb, láska, lpění, smlouvy, závazky, přátelství, citová spojení, obchodní svazky.

V čem máte šanci uspět, na čem pracovat: láska, city, emoce, přátelství, zásnuby, přítulnost, věrnost, romantika, zvládnete dát do rovnováhy emoce a intelekt, víra, že vše je pozitivní, vše dobře dopadne.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: pracujte na úspěchu, povýšení, pochvale. Můžete složit zkoušky, zvládnout konkurz, ukázat svou inteligenci. Zúročíte zkušenosti, pracovitost, nezávislost. Usilujte o vyšší post. Sklizeň.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: spravedlnost, energičnost, rozhodnost, pomoc při rozhodování partnerovi, rozhovor, vyřešení právních a úředních záležitostí, umění uzavřít záležitost a už ji neotvírat, rychlé jednání.

A co říká karta o vašem egu: máte ego zkušeného, staršího člověka, toužíte po teple domova, po příjemných klidných chvílích, vaše ego je moudré, ale ještě musí dozrát, podporujete, poradíte, pomůžete.

V čem máte šanci uspět, na čem pracovat: máte šanci uspět u ženy, své partnerky i hrdinky svých snů. Ženy se stanou Ženami - partnerkami, vedoucími, vůdkyněmi, vládkyněmi:)

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: tvořte řád a pořádek, věci organizujte, veďte a řiďte druhé, věnujte se spravedlnosti (právní i úřední záležitosti), tvořte s rozhodností, rychlostí, zodpovědností, běžte k odkládaným zkouškám, jednáním. Ovoce přinese právo a spravedlnost a konečný verdikt, resumé. Přijměte jej nebo vy vyslovte s energičností a zodpovědností.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: vztahy posílíte jen a jen čistou láskou, city... vědomí, že máte správného partnera vás povede k tomu, abyste intuitivně upevnili partnerství, dále je tu věrnost, romantika, přátelství, člověk má dělat to, co má doopravdy rád, zásnuby, nabídka na mimi.

A co říká karta o vašem egu: ego zkušeného staršího muže, přítele, známého, ke kterému mají lidé respekt, ego movitého muže s majetkem, který umí poradit, ego otce, šéfa, příbuzného, moudrého, většinou rozvedeného muže nebo muže ženatého , ale i s milenkou. Pokud jste žena, tak máte v sobě hodně mužské energie a v současnosti se vás týká výše napsané.

V čem máte šanci uspět, na čem pracovat: soud, pojišťovny, banky, úřední a soudní jednání, škola, ordinace, jednání, vyřizování, poradit se, spravedlnost, přísnost, vrátit věci do pořádku, kde jste udělali binec, tam uklidit, vyjednat spravedlivé rozhodnutí, dozvědět se o zvratu v procesu.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: zaměstnání, práce, koníček, sport, aktivita, činnost, motorika, balancování, profesionalita, učení se a zlepšování dovedností, prostě dělat :) a hýbat se.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: pokud je u vás nyní smutek a důvod k slzám, nemoc a útlum, nepříjemné zážitky, potom nezoufejte a věřte, protože toto nebude mít dlouhého trvání. Zatím odpočívejte a pokuste se dělat si drobné radosti.

A co říká karta o vašem egu: vaše ego je přemýšlivé, hloubavé, plné touhy a snů a přání, ale také pochybností, nejistoty, vracení se ke stejné záležitosti, neschopnost se rozhodnout. Potřebujete čas na přípravu a přesto že vše naplánujete, přesto nevěříte, jste nekritičtí a plní rozpolcenosti.

V čem máte šanci uspět, na čem pracovat: pracujte na mladé dívce, dceři, sestře, milence :). Dovolte si trochu toho odpočinku, lenošení, oddychu. Užijte si své bohatství, omlaďte s ním ducha - třeba běžte na koncert, do divadla, proleťte se rogalem. Každému, co ho baví a láká. Uspějete tam, kde je mládí a mladistvý elán a také tam, kde můžete ukázat dobré vychování a vzdělání.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: vyřešte a dojednejte vše na soudech, úřadech, přihlaste se na konkurzy, školení, složte zkoušky, autoškola, posilujte rozhodnost, zodpovědnost a jestli opravdu chcete něco tvořit, potom v uniformě, stejnokroji, sportovním dresu.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: milostné zprávy, sms, mejly, dopisy, erotické povídání, rozhovory, kompromis.

A co říká karta o vašem egu: ano vnitřnímu i vnějšímu omlazení, naivitě a jisté dětské radosti, zahálce, odpočinku, umíte toto vše využít pro obohacení duše. Vaše ego je ego mladého člověka, který má dobré postavení ve společnosti, jste bohatí uvnitř a můžete být i navenek:). Pozor na povrchnost a lehkovážnost - ne vždy se vyplatí. Karta dobré milenky a mladého dobrého milence.

ŠTÍR 24.10. - 22.11.

V čem máte šanci uspět, na čem pracovat: snažte se posílit rozhodnost, neradi stojíte před volbou, hlavně tam, kde se jedná i o vaše city. Urovnejte si zmatečné myšlenky, zprůhledněte své myšlení. Vyhněte se černé barvě, pozorujete svět kolem sebe občas přes černé brýle, trápíte se někdy zbytečně, jste až moc starostliví.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: zapracujte na imunitě, starejte se o zdraví i v době, kdy vás nic netíží, věnujte se aktivitám odbourávajícím stres - například sexu.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: sněte, přejte si, plánujte, využijte nové možnosti a příležitosti na plnění snů a přání, pěstujte umění. Přijde k vám inspirace, popovídejte si s podvědomím, je tu silná intuice, duchovno, ezoterika. Vše krásné a zasněné, tajné a tajuplné.

A co říká karta o vašem egu: ego zkušeného staršího muže, přítele, známého, ke kterému mají lidé respekt, ego movitého muže s majetkem, který umí poradit, ego otce, šéfa, příbuzného, moudrého, většinou rozvedeného muže nebo muže ženatého , ale i s milenkou. Pokud jste žena, tak máte v sobě hodně mužské energie a v současnosti se vás týká výše napsané.

V čem máte šanci uspět, na čem pracovat: máte šanci uspět u starší dámy, milenky, matky, sestry, kolegyně. Můžete se stát vedoucí, rádkyní, léčitelkou, bylinkářkou, vědmou. Podporujte druhé v jejich aktivitách, pracujte na zútulnění domova, vařte, pečte, zavařujte, opečovávejte rodinu.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: tvořte děti :), sázejte, přesazujte. Jinak se učte trpělivosti, naučte se počkat, až věci uzrají, Zatím se těšte, doufejte, sněte. Pravý čas nastane do 2 až 3 měsíců.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: je tu touha a přání a naděje. zbavte se pochybností, nejistoty, nevnášejte mezi vás klam a lež. Buďte kritičtí i k sobě, nejen k partnerovi. Dopřejte partnerovi čas, pokud ho v dané věci potřebuje. Myslete, než uděláte něco nevratného.

A co říká karta o vašem egu: máte ego vítěze, toužíte po výhře, odměně, po výdělku, hodně penězích. Máte ego podnikatele, investování, obchodu, práce. Odvahy i riskování, víte, že musíte vsadit, abyste vyhráli. Máte ego velké energie a dobrého zdraví.

V čem máte šanci uspěch, na čem pracovat: dárky, dary, oslavy, překvapení, optimistické návrhy, návštěva, těhotenství, dokonce vícečetné, veselí, vtipy, vše, co jde lehce a tak nějak bez velké námahy, organizování narozenin.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: pracovitostí, pílí, zkušenostmi, zodpovědností za povýšením, odměnou, pochvalou. Složíte zkoušky, testy, reparát. Zvládnete na výbornou konkurz. Tvořte si tvář důvěryhodného, úctyhodného člověka, přenese vám to v budoucnu pozitiva - např, vyšší pozici, zasloužený post a poctu.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: přineste do vztahu omlazení, svěží vítr, klidně i naivitu, dětinské nápady, hrajte si jako děti. Spolu pracujte, ale také spolu lenošte, doneste si kafíčko k televizi, užívejte si blahobytu vzájemné společnosti. Pokud jste sami, popřemýšlejte, jestli nezměníte svoji vizáž nebo šatník.

A co říká karta o vašem egu: daří se mu dobře, když je kolem plno lásky, když jste přesvědčeni o pevném přátelství a o nekonečnosti citů vašich bližních. Vaše ego je egem šťastného spojení, dobrých konců, kdy se vždy v nejhorších chvílích ukáže někdo z přátel či rodiny a přesvědčí vás o tom, že věc má pozitivní vývoj. Žijete pro šťastné chvíle rodiny i pro své koníčky.

V čem máte šanci uspěch, na čem pracovat: uspět můžete v uniformě nebo stejnokroji, ve sportovním dresu. Hledejte k sobě takové lidi. Je tu zodpovědnost, povinnost, uspějete, když budete dodržovat pravidla nejen u druhých, alei u sebe. Čest a závazky, Odbornost a disciplína, přímočarost, pravdomluvnost. Pozor na nepřizpůsobivost, brzdí vás. Jo a taky můžete uspět u mladého muže (i v té uniformě), přítele, milence, u někoho z minulosti.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: tak tady si nevím moc rady. Tvořit máte Muže - partnera nebo muže, ke kterému máte nejblíž, vedoucího, šéfa. Takže muži se mají stát CHlapy a posléze vedoucími a ženy mají utvářet své protějšky a zdokonalovat je ...asi :)

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: a tady zas pro změnu Žena - v hlavní roli žena, partnerka, milenka, někdy matka nebo šéfová. Takže lásku má v rukách pevně žena, jak zavelí, tak bude.

A co říká karta o vašem egu: Máte právě ego lásky, příchylnosti, přátelství, věrnosti, romantiky, toto vše vás posune dál a výš. Ego, které ví, že má samá dobrá a šťastná spojení, ego, které si je jisté tím, že jej vyvolení lidé milují. Ego, které dokáže, aby vám leželi u nohou ti, kterým to dovolíte.

V čem máte šanci uspěch, na čem pracovat: nalezení pokladu nejen finančního, ale i citového a duchovního, splněné přání, nečekané překvapivé události, výdělek, zakázky - vše získané poctivou prací, zisk přinese aktivita, budete mít to, co si zasloužíte, čím víc práce, tím větší výdělek a zisk - i v citové oblasti. Prohrabejte staré haraburdí, třeba tam objevíte cennou komodu a v ní ještě cennější dopis.

Co tvořit, aby to přineslo šťavnaté ovoce: milostné zprávy, sms, mejly, dopisy, erotické povídání, rozhovory, kompromis, smlouvy, dohody, domluvy, konkurzy.

Jak posílit partnerské vztahy, jak na lásku: změňte postoj okradeného, oloupeného, něšťastného člověka. Ano, často jste o něco přišli, ztratili iluze, ale takových nás je. Netajnůstkařte, neschovávejte city a pocity. Mluvte na rovinu, ale buďte upřímní hlavně k sobě. Vykašlete se na pocity odcizení a izolace. Snažte se najít poklad - viz výš. To špatné se pomalu vytrácí z vašeho života, tak zaujměte zavčasu správný optimističtější postoj. Uvědomte si rozdíl mezi láskou a majetnickostí.

A co říká karta o vašem egu: daří se mu dobře, když je kolem plno lásky, když jste přesvědčeni o pevném přátelství a o nekonečnosti citů vašich bližních. Vaše ego je egem šťastného spojení, dobrých konců, kdy se vždy v nejhorších chvílích ukáže někdo z přátel či rodiny a přesvědčí vás o tom, že věc má pozitivní vývoj. Žijete pro šťastné chvíle rodiny i pro své koníčky.

Krásné dny
Martina

Máte zájem o horoskop na míru právě vám? Zajímá vás odpověď na důležitou životní otázku? Naše kartářka Martina vám ráda poradí. Napište jí na mail gilmorka66@seznam.cz

Fotogalerie